Gülru Gezer: Türkiye-Çin ilişkileri

 

 

Akademisyen Gülru Gezer, İndependent Türkçe için kaleme aldığı yazısında Hakan Fidan'ın ziyareti üzerinden değişen dünya şartlarında Türkiye-Çin ilişkilerini ele aldı.

 

Yazıdan bazı önemli başlıkları okuyucularımız için derledik :

 

Pekin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzenine meydan okumak için neredeyse yarım yüzyıl öncesine dayanan uzun vadeli bir politika izlemektedir.

 

1980'lerden başlayarak Çin'in etkileyici ekonomik dönüşümü, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmesini sağladı.

 

Ayrıca, nadir toprak elementlerine sahip olması Çin'i enerji dönüşümünü öncelikli hedefi haline getiren başta Avrupa ülkeler için önemli bir pazar haline getirdi. 

 

Bu hususlara ek olarak Çin, 2012 yılında temelleri atılan ve halihazırda “Kuşak ve Yol Girişimi” olarak adlandırılan girişimi de dahil olmak üzere birçok mega proje aracılığıyla Afrika'dan Latin Amerika'ya ve son olarak Ortadoğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada etkisini gösterir hale geldi. 

----------

 

Çin'in İran ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşmaya aracılık etmedeki rolü, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların durması ve barışın tesisi konusunda çeşitli girişimleri, Afganistan ve Suriye'ye artan ilgisi, son olarak da Gazze Savaşı bağlamında Filistinlilerarası uzlaşının sağlanması için çabalaması Çin'in her yönüyle küresel bir güç olarak var olma istediğini açıkça ortaya koymaktadır.

-----------

 

Çin için Türkiye kendi başına değerli bir pazar ama aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapı. Türkiye, Çin için Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde de önemli bir güzergâh.

 

Türkiye'nin bakış açısına göre Çin, mega altyapı projelerinde önemli bir ticaret ortağı ve yatırımcı.

 

Halihazırda, Çin, Türkiye'nin Asya'da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı.

 

Ayrıca, ikili para takası (sawp) anlaşmaları da Türkiye'nin kırılgan ekonomisi için hayati hale geldi.

------------

 

Bununla birlikte, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ve Türkçe konuşan Uygurların durumu, iki ülke arasında ilişkilerin zaman zaman gerilmesine neden oluyor.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009 yılında Başbakanlığı döneminde, Pekin'in Uygurlara yönelik politikasını soykırım olarak nitelendirdi.

 

Ancak yıllar içinde Türkiye, Uygurlara ve Çin'deki insan hakları ihlallerine yönelik geleneksel desteğini yumuşattı.

 

Yazının tamamı için bakınız : 

https: https://www.indyturk.com/node/729086/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/de%C4%9Fi%C5%9Fen-d%C3%BCnya-d%C3%BCzeninde-t%C3%BCrkiye-%C3%A7in-ili%C5%9Fkileri

 

KAYNAK: Indyturk.com

Özet
:
Akademisyen Gülru Gezer, İndependent Türkçe için kaleme aldığı yazısında Hakan Fidan'ın ziyareti üzerinden değişen dünya şartlarında Türkiye-Çin ilişkilerini ele aldı.
Resim
Türkçe
X