Küresel ekonomi ve doların geleceği

 

Doların rezerv para birimi olarak her geçen gün kan kaybettiği ve önümüzdeki on yıllarda Dolar zayıfladıkça yerini potansiyel rezerv para birimleri olarak Çin RMB'si ve AB'nin Euro'sunun alabileceği değerlendirmeleri son zamanlarda sıkça dile getiriliyor.ABD yönetimlerinin uluslarası sorunlarda doları zaman zaman bir silah ve cezalandırma aracı olarak kullanmaya başladığı son on yılda Rusya, Çin, Türkiye, Brezilya gibi ülkeler dolar yerine kendi yerel para birimleri ile ticaret imkanları üerine daha çok kafa yormaya başladılar.

 

Konu ile ilgili Foreign Policy'de Jared Cohen tarafından yazılan bir yazıyı Mepa News türkçeye çevirdi. Yazar, dolara alternatif oluşturma çabaları ile ilgili olasılıklar ve zorluklar ile ilgili uzun değerlendirmeler yaparak dolar karşısında bir rezerv para birimi oluşturmanın göründüğü kadar kolay olmayacağı ama doların da uzun vadede rezerv para birimi olma özelliğinin gittikçe zayıflayabileceği yorumunu yapıyor.

 

Aşağıda yazıyı dikkatinize sunmadan önce yazar hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım.

 

Jared Andrew Cohen (24 Kasım 1981 doğumlu), Amerikalı bir siyaset tarihçisi ve işadamıdır. Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Ekibi'nin bir üyesi olarak ABD eski Dış İşleri Bakanları Condoleezza Rice ve daha sonra Hillary Clinton'un danışmanlığını yaptı. ABD'nin etkili yahudi lobi kuruluşlarından JFR üyesidir. Daha önce eski adıyla Google Ideas olan Jigsaw şirketinin kurucusu ve CEO'suydu. Ağustos 2022'de katıldığı Goldman Sachs'ta Küresel İlişkiler Başkanı ve Goldman Sachs Küresel Enstitüsü'nün eş başkanı oldu.

 

Küresel ekonomi ve doların geleceği

 

 Jared Cohen

 

ABD dolarının dünya ekonomisinin ve ABD ekonomik devletçiliğinin temel direği haline geldiği Bretton Woods Konferansı'nın üzerinden 80 yıl geçti. Ve 80 yıl boyunca, doların yaklaşan çöküşüne ilişkin tahminlere de tanık olduk. Ancak neredeyse en başından beri doların geleceğine ilişkin tartışmalar hedefi ıskaladı. Mesele bir olayın, bir krizin ya da yeni bir teknolojinin doları tahtından indirip indirmeyeceği değil. Daha ziyade, ABD'nin rakiplerinin ve hatta ortaklarının, doların hala hakim olduğu ancak Soğuk Savaş sonrası uzlaşının bozulduğu bir küresel ekonomide finansal sistemin sınırlarını nasıl zorladıklarıyla ilgilidir.

 

On yıllar boyunca, bir dizi olayın doların sonunun habercisi olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Richard Nixon 1971 yılında doların altınla bağlantısını kestiğinde, önde gelen bir İngiliz gazeteci bunu "yüce doların resmen tahttan indirildiği an" olarak ilan etti. Bazıları 1990'larda Euro'nun piyasaya sürülmesini doların çöküş anı olarak gördü. Küresel mali kriz ve 2010'larda Çin'in yükselişi, birçok ekonomistin yuanın dünyanın rezerv para birimi haline gelebileceğini öngörmesine yol açtı. Son olarak, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve Moskova'ya karşı Batı liderliğindeki yaptırımlar, yaklaşan "dolar sonrası dünya" hakkında soruları gündeme getirdi.

 

Doların konumu

 

Doların önünde gerçek jeoekonomik engeller var. Ülkeler ticarette dolara daha az bağımlı hale gelmek ve ABD ödeme sistemlerinden uzaklaşmak için çalışıyor. Ancak gelecek, doların egemenliği ile de-dolarizasyon arasında değil. ABD ekonomisi, en derin sermaye piyasaları ve en güvenilir finans kurumlarıyla dünyanın en büyüğü olmaya devam ediyor. Dolar, sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünyada finansal açıdan güvenli bir liman ve en güvenilir değişim aracı ve değer deposu olmaya devam ediyor. Dolara 80 yıl önceki konumunu kazandıran ağlar ve tarih hala varlığını sürdürüyor ve doların hakimiyetine karşı artan hayal kırıklığı bazı kolaylıkları da gizliyor. Değişen şey, ABD'nin rakiplerinin -ve bazı ortaklarının- teknolojik ilerlemeler ve jeoekonomik revizyonizmden cesaret alarak dolara dayalı sistem içindeki mali özerkliklerinin sınırlarını zorlamalarıdır. Ancak bunu gerçekten değiştirmeye yönelik ortak bir çaba gördüğümüz bir dönüm noktasından çok uzaktayız.

 

Eğer doların konumu değişecekse, bu devrimden değil evrimden kaynaklanacaktır. Daha fazla ülke doların erişimini sınırlamak için önlemleri test edecek ve uygulayacaktır. Gelişen finansal teknolojiler yeni değişim teorilerini ve bir dizi çok taraflı finansal düzenlemeyi tetikleyecektir. Bu arada, Batılı politika yapıcılar ve iş dünyası liderleri, ABD ekonomisi daha az istikrarlı bir dünyada daha büyük miktarlarda borç üstlenirken bile doların tarihi konumunu korumak zorunda kalacaklar. Ancak dolar, öngörülebilir gelecekte küresel ekonomiyi desteklemeye devam edecektir.

 

Tarihin en önemli para birimi

 

Tarihte hiçbir zaman ABD doları gibi bir para birimi olmamıştır. Tarihçiler bu durumu İspanyol İmparatorluğu'nun dolarına, Hollanda guldenine ya da 1920'lere kadar önde gelen rezerv para birimi olan İngiliz sterlinine benzetiyor. Ancak ekonomist Michael Pettis'in de belirttiği gibi, dolar "uluslararası ticarette bu kadar önemli bir rol oynayan tek para birimi". Dolar, dünya genelindeki yabancı rezervlerin yüzde 58'ini oluşturuyor. Tüm döviz işlemlerinin yüzde 88'inde yer alıyor. Uluslararası etki alanı nedeniyle, diğer ülkelerin ticaret dengesizlikleri ABD'deki dengesizliklerle dengeleniyor.

 

Dolar sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, küresel olarak ülkelere ve tüketicilere istikrar ve güvenlik sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin açık piyasaları, hukukun üstünlüğü, güvenilir kurumları ve derin, likit sermaye piyasaları nedeniyle güvenilir bir varlıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ötesinde, yatırım yapılabilir varlıkların arzı sınırlıdır. Ancak doların hoşnutsuzlukları da yok değil. Son birkaç yılda, giderek artan sayıda dünya lideri, doları tahtından indirmeye niyetli olduklarını açıkça ifade etti. Bölünmüş bir dünya, dolar dışındaki para birimleriyle ticaretin verimliliğini artıran finansal teknolojilerin yükselişi ve belirsiz bir mali pozisyona ve ekonomik çatışma içinde olduğu ülke ve kuruluşların giderek artan bir listesine sahip bölünmüş bir ABD görüyorlar ve avantaj elde etmek için kendilerini açıkça konumlandırıyorlar.

 

Dolara olan karşıtlık

 

Daha fazla çatışma ve rekabetin yaşandığı bir dünyada, dolarsızlaştırma (de-dolarizasyon) tartışmaları devam edecektir. ABD doları küresel ekonominin merkezinde yer almazsa, düşmanlar yaptırımlardan daha iyi kaçabilir ve daha güçlü alternatif ekonomik bloklar oluşabilir. Bu nedenle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva geçen yıl Şangay'da yaptığı bir konuşmada çarpıcı bir şekilde "Her gece kendime neden tüm ülkelerin ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda olduklarını soruyorum" dedi. ABD'nin "kurumsal hegemonyasının" tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı, Şubat 2023'te Washington'un dolar aracılığıyla "diğer ülkeleri Amerika'nın siyasi ve ekonomik stratejisine hizmet etmeye zorladığını" savunan bir makale yayınladı. Bakanlık daha da ileri giderek "ABD dolarının hegemonyasının dünya ekonomisindeki istikrarsızlık ve belirsizliğin ana kaynağı olduğunu" belirtti.

 

Bu tür açıklamaların zamanlaması -Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden ve ardından yaptırımların uygulanmasından yaklaşık bir yıl sonra- arkasındaki gerçek motivasyonları gizlemektedir. Doların egemen olduğu yaklaşık 80 yıllık dönem, Çin gibi ülkelerin yükselişi de dahil olmak üzere tarihin en büyük barış ve refah dönemlerinden bazılarına tanıklık etmiştir. Dolar 1944 yılında dünyaya dayatılmadı, İkinci Dünya Savaşı sonrası mali düzeni belirlemek üzere aralarında Çin ve Brezilya'nın da bulunduğu 44 ülkenin Bretton Woods'ta bir araya gelmesiyle, savaş sonrası koşulların ve kayda değer ölçüde uluslararası uzlaşının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Bugün istikrarsızlığı tetikleyen şey dolar değil, Avrupa ve Ortadoğu'daki savaşlar ve Hint-Pasifik'teki gerilimlerdir. Bu jeopolitik zorluklar, Çin'in Rusya'ya sağladığı derinleşen destek de dahil olmak üzere birbiriyle bağlantılıdır. Moskova bu ekonomik gücü Ukrayna'ya saldırısını sürdürmek için kullanırken, savaş paranın dünya çapında hareket etme şeklini değiştirdi. Rusya'nın işgalinden birkaç hafta sonra, dünya ekonomisinin yüzde 60'ından fazlasını temsil eden 37 müttefik ve ortaktan oluşan ABD liderliğindeki koalisyon, Moskova'ya yaptırımlar ve ihracat kontrolleri uyguladı. Nisan 2022'ye gelindiğinde Rusya'nın ithalat değeri savaş öncesi ortalamanın yaklaşık yüzde 43 altına düşmüştü. Sonuçlar Kremlin'in belirttiğinden daha ağır oldu ve sıradan Ruslar rejimin neden olduğu acıyı hissediyor. Ancak Asya'ya yöneliş Moskova'yı kurtardı, Rusya yeni pazarlar ve ekonomisini savaşa hazır hale getirecek araçlar buldu. Ülke artık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 6'sını orduya harcıyor.

 

Dolar dışı para birimlerinin uluslararası hale gelmesi

 

Değişen şey sadece paranın nereden geldiği değil, paranın neye benzediği. Bunu, Batı teknolojisini dolarla satın alıp Rusya'ya ruble karşılığı satan Orta Asya ve Kafkasya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerinde görüyoruz. Bunu Rusya'nın Çin ile ticaretinde de görüyoruz. Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden sonraki ilk dokuz ayda Rusya'nın ruble-yuan ticareti yüzde 40'tan fazla arttı. Bu arada, Çin'in Rusya ile iki yönlü ticareti 2023'te 240 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı ve sadece bir yılda yüzde 26.3 arttı. Yuan kısa süre önce Rusya'da en çok işlem gören para birimi olarak doların yerini aldı ve Moskova Borsası'nda işlem gören tüm dövizlerin yaklaşık yüzde 42'sini oluşturdu. Sonuç olarak, savaş ve Moskova'nın ABD ödeme sistemlerinden kaçınması, dünyanın en büyük ülkesi ve ikinci büyük ekonomisinin çoğunlukla dolar dışındaki para birimleriyle ticaret yapmasına neden oldu.

 

Ancak dolar dışında bir para biriminin uluslararasılaşması için hala uzun bir yol var. ABD dolarının süregelen hakimiyeti, hükümetlerden şirketlere ve hane halklarına kadar milyonlarca piyasa katılımcısının güven oyudur. Makul bir alternatif yaratmak için sadece iki taraflı değişiklikler değil, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap verebilirliğe dayalı yeni ve güvenilir kurumlar ve çok taraflı iş birlikleri de gerekecektir. Çin'in öncülük ettiği Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi (CIPS) böyle bir girişim olsa da ve günde 25 bin 900 işlem gerçekleştirdiği bildirilse de, bu toplam, toplam değeri 1.8 trilyon dolar olan günlük yaklaşık 500 bin işlem gerçekleştiren ABD Clearing House Bankalar Arası Ödeme Sisteminin önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır. CIPS işlemlerinin yüzde 80'i ise Pekin değil Belçika merkezli bir sistem olan SWIFT'e dayanıyor. Doların son 80 yılda kazandığı güven, doları diğerlerinden ayırıyor.

Toptan dolarsızlaştırmayı savunanlar için en önemli iki sorun, bir şeyi hiçbir şeyle değiştirmenin imkansız olması ve ABD'nin rakiplerinin, söylemleri zaman zaman aksini gösterse de, şu anda doların yerini alacak kapasiteye veya iradeye sahip olmamasıdır. Bu, doların konumunun garantide görülebileceği anlamına gelmiyor. İnovasyon ve jeoekonomik parçalanma doların etki alanını daraltabilir. Ortaya çıkan en önemli eğilimler yeni teknolojik modeller, sektöre özel düzenlemeler ve ikili ve çok taraflı iş birlikleridir. Bu çabalar marjinal olmakla birlikte gelecekte anlamlı alternatifler sunabilirler.

 

Kripto paralar

 

Amerika Birleşik Devletleri, önde gelen pazarların çoğu kadar gelişmiş finansal teknolojilere sahiptir, ancak belirli finansal teknolojilerin tüketici tarafından benimsenmesinde az sayıda ülkenin gerisindedir. Bu karşılaştırmalar çok çeşitlidir. 2021 yılında El Salvador, bir kripto para birimini geçerli para birimi haline getiren ilk ülke oldu. Daha da önemlisi, Atlantik Konseyi "merkez bankası dijital para birimlerinin" (CBDC) yaygınlaşmasını takip ediyor ve 2020'de sadece 35 olan dünya GSYİH'sinin yüzde 98'ini temsil eden 134 ülke ve para birliğinin CBDC'ler için kullanım durumlarını araştırdığını bildiriyor. G-20 üye ülkelerinin 11'inde pilot projeler devam ediyor, ancak sadece üç ülke tam olarak bir CBDC başlattı. Daha bölünmüş bir dünyada, daha fazla CBDC var: Atlantic Council'e göre Şubat 2022'den bu yana, "toptan CBDC gelişmeleri iki katına çıktı."

 

ABD'li tüketiciler 1970'lerde ve 80'lerde kredi gibi finansal teknolojileri kitlesel olarak benimsediğinde, Çin ekonomisi göreceli olarak darmadağınıktı ve Kültür Devrimi'nin yaralarını sarmaya çalışıyordu. GSYİH'si 1976 yılında sadece 154 milyar dolardı. Ancak bugün Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dijital yuanı (e-CNY), "dolarsızlaştırma" yönündeki teknoloji öncülüğündeki çabalardan bahseden birçok uzmanın odağında yer alıyor. e-CNY, bankasız Çin vatandaşlarına daha fazla verimlilik ve finansal kapsayıcılık sağlayabilir, ancak birçok yönden Batı'daki dijital ve mobil ödeme sistemleri ile arasında çok az fark vardır.

 

Bununla birlikte Çin, e-CNY'yi bir dolar alternatifi olarak uluslararasılaştırmak için çaba sarf ediyor ve Çin hükümeti bu niyetini dijital para biriminin ilk çıkışı için seçtiği mekanla açıkça ortaya koydu: 2022 Pekin Olimpiyatları. Oyunlar sırasında, hala sıkı COVID-19 kısıtlamaları altında olan başkente gelen ziyaretçiler gümrükten geçerek hemen e-CNY ile döviz bozdurabildi. Ancak bu durum yurtdışında güveni artırmaktan ziyade, Pekin'in finansal teknolojideki liderliğine ilişkin endişeleri artırdı. Bununla da kalmadı, aynı zamanda bu teknolojinin Çin Komünist Partisi'nin Çin toplumu üzerindeki kontrolünü artırmak ve potansiyel olarak Çin'in dünyanın geri kalanı üzerinde kullanabileceği yeni jeoekonomik kaldıraç biçimleri yaratmak için nasıl kullanılabileceğine dair endişelere yol açtı.

 

Diğer ülkelerde kayda değer bir kabul görmemiş olması, e-CNY'nin yurtdışında güvenilir bir alternatif olmadığını ve 1.4 milyardan fazla nüfusa sahip Çin'in sadece 25 şehrinde 260 milyon cüzdana ulaştığı yurtiçinde bile hala pilot aşamalarda olduğunu göstermektedir. Ancak Çin'in dijital para birimini uluslararasılaştırma çabaları devam ediyor. Çin anakarası, Hong Kong, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra 25 gözlemci ülkeyi kapsayan sınır ötesi bir CBDC programı olan mBridge Projesi bu çabalardan biridir. Çin hükümeti dünyanın büyük bir kısmında e-CNY'ye olan güveni artırmak için adımlar atmamış olsa bile, dolara dayanan ödeme raylarına daha verimli, düşük maliyetli alternatiflere uluslararası ilgi var.

 

Bununla birlikte Çin, en yakın ortaklarıyla sınırlı dolarsızlaşma için yeni yollar buluyor. Çin şu anda özellikle Doğu Asya, Sahraaltı Afrika ve gelişmekte olan, kaynak zengini pazarlarda 120'den fazla ülkenin en büyük ticaret ortağı. Daha büyük bir küresel ekonomik ayak izine sahip olan Çin, ödemeler dengesini dolardan uzaklaştırmak için çalışıyor ve Çin'in toplam mal ticaretinin yüzde 23'ü artık yuan cinsinden.

 

Petrol ve dolarsızlaşma

 

Bu eğilimi en açık şekilde petrol ticaretinde görüyoruz. Petrol dolar cinsinden fiyatlandırılıyor ve küresel petrol türevleri piyasasındaki ticaret hacmi -ortalama günlük fiziksel ham petrol akışının yaklaşık 23 katı büyüklüğünde- tamamen dolar cinsinden. Ancak Pekin, doların kendi ticaretindeki ve küresel ekonomideki rolünü azaltmak için çalışıyor. Çin, çoğunlukla Ortadoğu'dan enerji ithalatına dayanan, büyük ama kaynak fakiri bir ülke. Geçen yıl itibariyle Çin, Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 1.8 milyon varil petrol ithal ediyordu. Bu ticareti dolardan yalıtmak amacıyla Riyad ve Pekin 7 milyar dolarlık bir döviz takas anlaşması imzaladı. Günlük küresel ham petrol hacmi akışının yaklaşık yüzde 14'ünün yaptırım uygulanan ülkelerden geldiği düşünüldüğünde, bu sektörde dolarsızlaşmaya yönelik teşvikler açıktır.

 

Ancak, Hindistan ve Rusya arasındaki ticaret modellerinin de gösterdiği gibi, petrol piyasalarını dolarsızlaştırmak isteyenlerin ulaştığı nokta, idraklerini aşmış olabilir. Rusya'ya Batı öncülüğünde uygulanan yaptırımların ardından Hindistan, Mayıs 2023'te günde 2.15 milyon varile ulaşan Rus deniz ham petrolü için en önemli varış noktası haline geldi. Ancak Yeni Delhi, dönüşüm ve ödeme için Hint rupisinin kullanılmasında ısrar etti. Bu tutum, Moskova'ya uygulanan yaptırım ve ambargolarla birleşince sürtüşmelere neden oldu. Başlangıçtaki yükselişe rağmen Rusya ve Hindistan arasındaki petrol ticareti son 12 ayın en düşük seviyesine indi.

 

Tüm ekonomileri "yaptırımlara karşı korumaya" yönelik hamleler başka şekillerde de gerçekleşebilir. Moskova yıllardır dolar varlıklarını istikrarlı bir şekilde azaltıyor. Aralık 2017'de 102,2 milyar dolar olan ABD Hazinesi stoku altı ay sonra sadece 14,9 milyar dolara geriledi. Benzer şekilde, 2023'te Çin kendi elindeki ABD Hazine tahvillerini azalttı ve altın alımlarını yüzde 30 artırdı. Goldman Sachs Research'ün de belirttiği gibi, George W. Bush yönetimine kadar nükleer programı nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalan Hindistan da altın varlıklarını artırdı, ancak altın küresel rezerv varlıklarının küçük bir yüzdesi olmaya devam ediyor.

 

Altının rolü

 

Altın bir dereceye kadar çeşitlendirme ve yaptırımlara karşı yalıtım sağlar, ancak dolar için bir alternatif değildir. Reel getirileri çok daha az öngörülebilirdir, altının önemli taşıma ve saklama maliyetleri vardır ve altının ticari uzlaşma için bir değişim aracı olarak işlevselliği düşüktür. Bu arada, fiziki altın arzı sınırlıdır ve altın vadeli işlemleri sadece 40 milyar dolar değerinde değerli metalle desteklenmektedir. Bu rakam, çeşitlendirme ve birçok varlığa yatırım yapma fırsatı yaratan borsa yatırım fonlarının dahil edilmesiyle daha da yükselmektedir, ancak yine de uluslararası döviz piyasalarının çok gerisindedir.

 

Teknoloji, altının küresel finans sistemindeki kullanım alanlarını ve rolünü de değiştirebilir. Tarihsel olarak altın çoğu zaman itibari paradan daha iyi bir değer saklama aracı olmuştur. Ancak aynı işlevsellikten yoksundur ve daha yüksek depolama ve taşıma maliyetlerinden bahsetmeye bile gerek yoktur. Bununla birlikte, fiziksel altının mevcut kasa sisteminde dijitalleştirilmesi, ona daha verimli bir yerleşim işlevselliği sağlayabilir.

 

Teknolojik ilerleme ne olursa olsun, gerçek anlamda dolardan arındırma için çok taraflı mutabakatla desteklenen zorlayıcı bir alternatif gerekecektir. Şanghay İşbirliği Örgütü, Kuşak ve Yol Girişimi ve BRICS (şimdi BRICS+) gibi Çin liderliğindeki gruplar kendi yöntemleriyle böyle bir forum oluşturmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Brezilya Devlet Başkanı geçen yıl Güney Afrika'da yapılan zirvede BRICS ülkelerini ortak bir para birimi oluşturmaya çağırdı ve lider arkadaşlarına böyle bir değişim aracının "ödeme seçeneklerini artıracağını ve kırılganlıklarını azaltacağını" savundu.

 

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu çabanın bile tuzakları var. İlk BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 42'sine ve Uluslararası Para Fonu'na göre dünya ekonomik çıktısının üçte birine ev sahipliği yapıyor. Ancak ekonomik, ideolojik ve jeopolitik farklılıklar, herhangi bir ortak politika sonucunu son derece ihtimal dışı kılıyor. Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar'ın geçtiğimiz Temmuz ayında "BRICS para birimi diye bir şey yok" demesiyle BRICS üyeleri bile BRICS öncülüğünde dolarsızlaşma fikrini reddediyor.

 

Veriler Jaishankar'ın düşüncelerini vurguluyor. Uluslararası Ödemeler Bankası'na göre ABD doları BRICS ticaretinin bel kemiğini oluşturuyor. 2022 yılında Hindistan rupisinin dahil olduğu tüm döviz işlemlerinin yüzde 97'sinde, Brezilya realinin dahil olduğu tüm işlemlerin yüzde 95'inde ve yuanın dahil olduğu tüm işlemlerin yüzde 84'ünde dolar kullanıldı.

 

Dolardan uzaklaşma çabaları bazı sektörlerde ilgi görmeye başlamış olsa da, dolarsızlaşma söylemi birçok açıdan ciddi bir politikadan ziyade performatif bir siyasetle ilgilidir. Pekin, yuanı daha cazip hale getirmek için sermaye kontrollerini gevşetebilir ya da gözetim devleti modelinden uzaklaşabilir, ancak bunu yapacağına dair çok az işaret var. Avrupa Birliği, ABD finans sistemine yön veren türden sermaye piyasaları yaratırsa Euro'yu güçlendirebilir, ancak bunu yapmadı. Bu hamleler hem Çin vatandaşları hem de Avrupalılar için faydalı olacaktır. Ancak şimdilik dolar sadece ABD için değil dünyanın büyük bir kısmı için en güvenilir ve birçok açıdan en verimli para birimi olmaya devam ediyor. BRICS yeni bir uluslararası finans sistemi kurma arzusunda olsa da, son 25 yılda gelişmekte olan piyasaların ortaya çıkmasını sağlayan küresel ekonomi dolar üzerine inşa edildi.

 

Yaptırımlar ve dolar

 

ABD'nin rakipleri dünyayı dolardan uzaklaştırmayı başaramayabilir, ancak Washington dünyanın geri kalanını da kendi yörüngesinden çıkarmamaya dikkat etmelidir. Doların yaptırımlar için kullanılması ekonomik devletçilik açısından değerli bir araç olabilir. Yaptırımlar M.Ö. 432'de Atina'nın Peloponez Savaşı öncesinde yakınlardaki Megara kentine ambargo koymasından bu yana Batılı hükümetler tarafından uygulanmaktadır. Ancak yaptırımlar aşırı kullanıldığında ya da suiistimal edildiğinde güveni zedelemekte ve dünyanın geri kalanının kendisini silahlanmış bir küresel ekonomiden koruma arayışına girmesine neden olmaktadır.

 

Yaptırımların kullanımına ilişkin tartışmalar son iki yılda daha da aciliyet kazanmış ve yeni biçimler almıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra, ABD ve müttefikleri Batı'daki yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki Rus varlıklarını dondurdu. Buna Rusya'nın avro, dolar, İngiliz sterlini, Japon yeni ve diğer para birimleri cinsinden altın ve döviz rezervlerinin önemli bir kısmı da dahildi. Küresel ekonomi iki yıl boyunca bu yaptırımlara uyum sağlarken, yakın zamanda finans tarihinde yeni bir döneme girdik.

 

Bu yıldan önce ABD, savaş halinde olmadığı hiçbir ülkenin yabancı varlıklarına el koymamıştı. Ancak 24 Nisan'da Başkan Joe Biden, Ukraynalılar için Ekonomik Refah ve Fırsatın Yeniden İnşası (REPO) Yasasını imzalayarak tam da bunu yapmak ve Ukrayna'yı desteklemek için Rus varlıklarına el koymak için bir araç oluşturdu.

 

REPO'nun gerekçesi en azından Washington ve ortaklarının çoğu için açık ve ikna ediciydi. Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin maliyeti her geçen gün artıyor: Dünya Ekonomik Forumu bu rakamın yaklaşık 486 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Rus varlıklarının yeniden kullanılması, ABD ya da AB vergi mükelleflerine doğrudan bir maliyet getirmeyen, siyasi açıdan elegant bir çözümdür. Ancak çoğu politika gibi bu da değiş tokuşlar içeriyor ve Mayıs ayındaki son G-7 maliye bakanları toplantısında önemli tartışmalara konu oldu.

 

Bu politika değişikliği nelere yol açabilir? American Enterprise Institute'den Michael Strain'in gözlemlerine göre eleştirmenler Rus varlıklarına el konulmasının diğer ülkeleri kendi varlıklarına da bir gün el konulabileceği endişesine sevk edebileceğini savunuyor. Bu risk karşısında Batı ekonomileriyle aralarına mesafe koymak için önleyici adımlar atarak dolar ya da avro tutmaya ve hatta Batı'ya yatırım yapmaya daha az istekli olacaklardır. Strain, REPO söz konusu olduğunda bu riskleri "meşru ama nihayetinde ikna edici olmayan" riskler olarak görmektedir, ancak bu tür önlemleri etkili kılmak için katılımı gerekli olan müttefiklerle çalışırken de göz ardı edilmemelidir.

 

Bu konuşmalar, ekonomik zorlamanın fiili ya da algılanan aşırı kullanımının, diğer ülkelerin ABD dolarına alternatif bulma arzularını nasıl artıracağını göstermektedir. Yaptırımlar hedefe yönelik, çok taraflı olduklarında ve belirli hedeflere ulaşmak için yola çıktıklarında en etkili olanlardır. İhtiyatlı kullanıldığında ABD'nin ekonomik konumunu güçlendirir, ancak kötüye kullanıldığında ülkeyi daha zayıf bırakır.

 

Çok kutuplu dünya

 

Doların çöküşü onlarca yıldır tahmin ediliyordu. Ancak doların sonsuza kadar hüküm süreceğini düşünenler Charles Krauthammer'dan bir tevazu dersi almalıdır. Ocak 1990'da, ABD Soğuk Savaş'ın sonunda gücünün zirvesindeyken şöyle yazmıştı: "Soğuk Savaş sonrası dünyanın en çarpıcı özelliği tek kutuplu olmasıdır. Şüphesiz çok kutupluluk da zamanla gelecektir."

 

Doların tek kutuplu dönemi sona ermiş değil. Ancak dünya değişebilir.

 

Dolar İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın konsensüsü olarak ortaya çıktığında, ABD ekonomisi küresel GSYH'nin belki de yarısını oluşturuyordu. O zamandan bu yana Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi. Pekin, ABD liderliğindeki düzene meydan okuyor. Yükselen piyasalar gelişti ve daha fazla özerklik istiyorlar. Yeni para birimleri ve teknolojiler devreye girdi. Bu arada Washington, doların sağladığı ayrıcalığı her zaman koruyamıyor. Gereksiz gümrük vergileri ABD'nin küresel ekonomideki rolünü ve erişimini azaltabilir. Borç limiti konusunda tekrarlanan çatışmalar ve hatta temerrüt tehdidi ile birleşen mali pürüzler güveni aşındırıyor. ABD ulusal borcu 35 trilyon dolara yaklaşıyor ve bütçe açıkları barış zamanında bile rekor oranlarda artıyor.

 

Ancak doların karşıtları gerçekten bir alternatif arıyorlarsa, kökten farklı politikalar benimsemek zorunda kalacaklardır. Çin'in bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılar konjonktürel olmaktan çok yapısal gibi görünmektedir. Pekin'in kapalı sermaye hesabı, işlem yapmak için mevcut yuan miktarını kısıtlıyor ve geçen yıl Çin, doğrudan yabancı yatırımda ilk kez üç aylık açık verdiğini bildirdi. Çin'in ticaret ortaklarının birçoğu dolardan uzaklaşma arzusunu paylaşsa da Goldman Sachs Research, kendi para birimleri genellikle dolara sabitlenmiş olduğu için onların bile ne kadar yuan biriktirebilecekleri konusunda sınırları olduğunu belirtmiştir. ABD'nin müttefiklerine gelince, AB bile avronun alternatif olarak cazibesini artırabilecek derin ve likit sermaye piyasaları yaratmak için adım atmadı.

 

Dolardan arındırma yönündeki hareket marjinal olmakla birlikte anlamlı ve hareketli. Doların yerini kaybetmesi için Washington'da bir dizi politika başarısızlığı yaşanması ve dolar karşıtlarının sadece otoriter, devlet güdümlü ekonomilerde değil küresel çapta cazibesi olan alternatifler yaratması gerekecektir. Küresel finans sistemi değişiyor ve hiçbir şey kesin değil. Ancak yine de dolara karşı bahis oynamak yanlış olacaktır.

 

 

KAYNAK: https://www.mepanews.com/kuresel-ekonomi-ve-dolarin-gelecegi-14286yy.htm

Özet
:
Jared Cohen - Eğer doların konumu değişecekse, bu devrimden değil evrimden kaynaklanacaktır. Daha fazla ülke doların erişimini sınırlamak için önlemleri test edecek ve uygulayacaktır.
Resim
Türkçe
X