Arnavutluk ‘nüfusunun çoğu Müslüman ülke’ statüsünü kaybetti


 

 

 

Arnavutluk ‘nüfusunun çoğu Müslüman ülke’ statüsünü kaybetti

 

Euronews’in Arnavutluk yerel medyasına dayanarak verdiği bir habere göre ülkede halkın yarısından azı artık kendini Müslüman olarak tanımlıyor.

 

2011'de yapılan bir önceki nüfus sayımından beri Arnavutluk'ta demografik yapıda ciddi değişiklikler meydana geldi.2011 sayımında Arnavutluk nüfusunun %58.79'u Müslüman olduğunu beyan ediyordu.

 

Arnavutluk artık nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke değil.

 

Yerel medyanın hafta içi yayınladığı nüfus sayımı verilerine göre, toplam nüfusu 2,4 milyon olan ülkede 1,1 milyon kişi kendisini Müslüman olarak tanımladı. Sayımda 115.644 kişi ise “Bektaşi” olduğunu belirtti.

 

Günümüzde senkretik ve heterodoks bir yapıya sahip olan Bektaşilik köken olarak Sünni İslam’ın Sufilik geleneğinden gelse de ülkede her Bektaşi kendisini aynı zamanda Müslüman olarak tanımlamıyor.

 

Ülkede 85.311 kişi ateist olduğunu ifade ederken, 201.530 kişi Hristiyanlığın Katolik, 173.645 Ortodoks, 9.658 kişi de Evanjelik mezhebine bağlı olduğunu belirtti.

 

Nüfus sayımında 332.000'den fazla Arnavut, dinlerini belirtmeden kendilerini “inançlı” olarak tanımlarken, 244.331 kişi ise yanıt vermek istemedi.

 

Sayımda ayrıca ülke nüfusunun 2011’de yapılan bir önceki sayıma göre 420.000 kişi azaldığı da ortaya çıktı.

 

Yapılan çalışmanın ne kadar doğru yapıldığı ve sonuçlarının ne oranda doğru yansıtıldığı sorusunu bir kenara bırakıp çıkan verinin üzerinde durursak; Enver Hoca olarak bilinen bir diktatör tarafından Maocu materyalist-pozitivist bir ideolojiyle 41 yıl boyunca yönetilen bir halkın bugün geldiği durum diğer risk altındaki toplumlar için bir ders olmalı ve konuyu ciddiye alan yöneticiler ve islami kurumlar bu gerçeklik üzerinde hakkıyla durmalıdırlar.

 

Enver Hoca, Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi dini, yurtdışına seyahat etmeyi ve özel mülkiyeti yasakladı. Arnavutluk'un tüm dini tesislerini kapattı veya laik kurumlara dönüştürdü. Kur’an öğrenimini yasakladı , medreseleri kapattı. Onun rejimi altında binlerce muhalif infaz edildi ve on binlercesi zorunlu çalışma kamplarına hapsedildi. 

 

Önceleri Stalinist, sonra Maoist olan Enver Hoca, sonraları kendini Marksizm-Leninizm çizgisinde çığır açan bir ideolog olarak görmeye başladı. 1976-1978 döneminde dünya çapında çok sayıda Maoist parti kendilerini Hocaist ilan etti.

 

O dönem Türkiye’de de Maoist gruplardan ayrılıp kendilerine Enver Hocacılar diyen bir grup da mevcuttu.

 

Enver Hoca yönetiminin ülkeyi getirdiği nokta , önceleri halkın %80-90’ının Müslüman olarak kendini tanımladığı bir ülkenin bugün yarıdan azının kendine Müslüman demesi oldu.

 

Avrupa’nın göbeğinde müslüman olarak tutunmaya çalışan Boşnaklar, Arnavutlar ve diğer irili ufaklı etnik yapılar üzerinde yürütülen toplumsal mühendislik çalışmasının uç noktası ,  Bosna’ya karşı girişilen soykırım savaşı olmuştu ki merhum Aliya İzzetbegoviç’in fikri ve fiziki liderliği ile bu çaba en azından Bosna’da bertaraf edildi. 

 

Arnavutluk'ta dini yaşam ve hükümetin İslam'a bakışına ilişkin fikir vermesi açısından aşağıdaki linkte bulunan makaleye bakılablir:

Arnavutluk’ta Katolik Baskısı Artarken

 

Dünya’da halkları Müslüman olarak bilinen Orta Asya Cumhuriyetleri, Afrika’nın orta,güney ve Sahra bölgesi ülkeleri ile Avrupa’da hem ülke bazında hem de azınlık bazında yaşayan Müslüman halklar ciddi bir ideolojik-dini tehdit altındalar.

 

HABERFİKİR

KAYNAK: https://tr.euronews.com/

 

Özet
:
Euronews’in Arnavutluk yerel medyasına dayanarak verdiği bir habere göre ülkede halkın yarısından azı artık kendini müslüman olarak tanımlıyor.
Resim
Türkçe
X